Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2019.DA z dnia 17 luteg...

Data publikacji: 
poniedziałek, 17 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.15.2019.DA z dnia 17 lutego 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działce 168/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.