Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2020.DA z dnia 25 lutego...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Lutego, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2020.DA z dnia 25 lutego 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej 0.4 kV na działkach 93/3, 77, 17, 102, 103/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz