Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszewska Góra II w rejonie ul. Gdańskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz.