Urząd

obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Maja, 2020
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne Gmina Przywidz oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, Gmina Przywidz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.