Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojc...

Data publikacji: 
środa, 20 Maja, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojciecha Grzenkowicza zamieszkałego w Kartuzach przy ul. Chmielewskiej 17i w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, pm. Przywidz" planowanego do realizacji na dz. nr 114 obr. Miłowo, gm. Przywidz, woj. Pomorskie, zostało wydane postanowienie znak. GK.O.6220.2.8.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.