Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Czerwca, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, Gmina Przywidz