Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Września, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz V, w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Tartacznej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz