Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 22 września 2020 ...

Data publikacji: 
czwartek, 24 Września, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 22 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/56 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.38.2020.DA