Urząd

obwieszczenia

Postanowienie. Postanawiam odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Września, 2020
Przedmiot: 
Postanowienie. Postanawiam odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn:: "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poliestrowych - PET. Budowa punktu przesypowego odpadów w Miłowie, ul. Budowlanych 1, dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo.