Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 2 MW na działce nr 80, obręb Częstocin, gm. Przywidz". Postępowania zostało wszzcęte na wniosek złożony w dniu 18.12.2020 r. (data wpływu:22.12.2020 r.)., przez Panią Weronikę Wilską-Czarnecką zamieszkałego przy ul. Błękitnej 5, Czarna Huta 83-047 Przywidz.