Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 22 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 21.12.2020 r. uzupełniony 21.12.2020 r. Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Adama Wojnowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 61/1, 60/1, 59/1, 59/2, 140/2, 12/6, 184/18, 139/29 polozonych w obrebie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz