Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postepowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedśięwziecia pn. "Wiercenie otworu studziennego nr 3 o głębokości przekraczającej 100 m, który posłuży do zaopatrzenia w wodę oraz zabudowania na tym otworze urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3/h na działce nr 64/4 w miejscowości Kozia Góra, obręb Kozia Góra, gm. Przywidz"