Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny o...

Data publikacji: 
poniedziałek, 25 Stycznia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 2 MWp na działce nr 80, Częstocin, gm. Przywidz” i ewentualne ustalenie zakresu raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.