Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny o...

Data publikacji: 
piątek, 5 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wiercenie otworu studziennego nr 3 o głębokości przekraczającej 100 m, który posłuży do zaopatrzenia w wodę oraz zabudowania na tym otworze urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3/h na działce nr 64/4 w miejscowości Kozia Góra, obręb Kozia Góra, gm. Przywidz" i ewentualne ustalenie zakresu raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.