Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 10 lutego 2021 r....

Data publikacji: 
środa, 10 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 10 lutego 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/71 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, zmak GN.P.6730.77.2020.DA