Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Lutego, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrebu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 08.03.2021r. do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl