Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2021.DA z dnia 12 kwietn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Kwietnia, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2021.DA z dnia 12 kwietnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nn 0,4kV na działkach 55/3, 50/2, 127, 279/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz