Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2021.DA z dnia 27 lipca ...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Lipca, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2021.DA z dnia 27 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działkach 110, 113/23, 113/53, 113/60 położnych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne gmina Przywidz