Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 wrześ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2021.DA z dnia 27 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 146/3 i 118 położnych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne gmina Przywidz