Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 wrześ...

Data publikacji: 
środa, 29 Września, 2021
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2021.DA z dnia 29 września 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działce 59/3 położnych w obrębie ewidencyjnym Michalin gmina Przywidz