Urząd

obwieszczenia

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
środa, 13 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia strony postepowania, że w dniu 13 października 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/60 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.75.2021.DA