Urząd

obwieszczenia

Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Października, 2021
Przedmiot: 
Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art 10 1, art. 49, art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 7356) Urzząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 24.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 11.10.2021 r.) P4 sp. z o.o z siedziba w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Marcina Bachórz, P.P.P. i U.R. Lambda Sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, przystępuje do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4 nr GDA0141A wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce nr 55/7 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz