Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Listopada, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 29.11.2021 r. na wniosek Korneli Sieradzkiej i Marty Dobrowolskiej reprezentowanych przez pełnomocnika Romanę Rybicką -Sieradzką przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działce 189 wraz z przyłączami na działkach nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz