Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa...

Data publikacji: 
środa, 4 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) mpzp Pomlewo IV w rejonie ulicy Wyżynnej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo gmina Przywidz o godz. 14:30 2) mpzp Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz o godz. 14:45 3) mpzp Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz o godz. 15:10