Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Stycznia, 2023
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 233 poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia dedykowanego przejściom dla pieszych w miejscowości Miłowo na działkach nr 17, 55/1, 74/2, 74/14 w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz