Urząd

obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa...

Data publikacji: 
czwartek, 2 Lutego, 2023
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Pomlewo V w rejonie ulicy Szkolnej i Sosnowej oraz Pomlewo VI w rejonie ulicy Sosnowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz