Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2020-12-23 Zapytanie ofertowe - na usługę odbioru Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...
2020-12-21 Zapytanie Ofertowe - Świadczenie usług audytu wewnętrznego Zapytanie ofertowe na świadczenie sług audytu wewnętrznegoZamawiający, przeprowadzając postępowani...
2020-12-17 Zapytanie ofertowe - na usługę odławiania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przywidz w 2021 r. Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...
2020-12-17 Zapytanie ofertowe - wynajem i serwis kabin sanitarnych Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...
2020-12-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
2020-12-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka
2020-12-14 Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa Dostawa paliwa: olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95 i 98 dla Gminy Przywidz
2020-12-11 Zapytanie Ofertowe - usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usług w za...
2020-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Działka nr 201
2020-10-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka

Strony