Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2021-05-11 Zapytanie ofertowe - Wynajem koparko ładowarki Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Wynajem koparko ładowar...
2021-05-11 Ogłoszenie o przetargu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -Nowa Wieś Przywidzka
2021-05-11 Ogłoszenie o przetargu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
2021-05-07 Notatka o roztrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 09.04.2021 r. Notatka o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, umieszczonego na stronie www.przywidz.pl dnia 09.04....
2021-04-21 Ogłoszenie Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
2021-04-09 Zapytanie ofertowe – bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych. Zapytanie ofertowe dotyczy bieżącego wykaszania traw na terenach rekreacyjnych w gminie Przywidz, zg...
2021-04-07 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiada...
2021-03-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
2021-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
2021-01-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Strony