Urząd

ogloszenia

Na podstawie art.61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjne...

Data publikacji: 
środa, 4 Września, 2019
Postanowienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Na podstawie art.61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póź.zm.) oraz art 3. ust. 1, art 7 i art 10 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (dz. U. z 2018 r. poz. 908) Starosta Gdański Postanawia I. Zmienić postanowienie Starosty Gdańskiego nr GK-6017-01/2016.MO z dnia 11.05.2016r o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów w miejscowości Trzepowo, gmina Przywidz na wniosek właścicieli gruntów, w następującym zakresie: "VI Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia geodeta-projektant: - geodeta uprawniony Walenty Kapusta, upr. nr 8155 - geodeta uprawniony Bartosz Wachlik, upr. nr 22534" II. Niniejsze postanowienie zostanie odczytane na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę, a ponadto zostanie wywieszone na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Trzepowo. III. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w pkt. II, niniejsze postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.