Urząd

ogloszenia

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...

Data publikacji: 
środa, 21 Kwietnia, 2021
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu, które zostaną powołane do oceny oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
Opublikował: