Urząd

ogloszenia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu komputerowego- laptopa wrazz opr...

Data publikacji: 
środa, 31 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu komputerowego- laptopa wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, dwóch magnetofonów z odtwarzaczem CD do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Opublikował: