Urząd

ogloszenia

Projekt planu Huty Dolnej wraz załącznikami do publicznego wglądu w dniach od 5 do 26.08.2013r.

Data publikacji: 
piątek, 2 Sierpnia, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Projekt planu Huty Dolnej wraz załącznikami do publicznego wglądu w dniach od 5 do 26.08.2013r.