Urząd

ogloszenia

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 29.08.2013...

Data publikacji: 
piątek, 13 Września, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 29.08.2013, przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą (do 3 szkół na terenie Gminy Przywidz) pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Szkoły równych szans - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz" NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Opublikował: