Urząd

ogloszenia

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawow...

Data publikacji: 
poniedziałek, 30 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt. „Szkoły równych szans –wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz” NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.
Opublikował: