Urząd

ogloszenia

Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz – edycja 2013”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.