Urząd

ogloszenia

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.09.2013...

Data publikacji: 
piątek, 11 Października, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.09.2013 w ramach projektu pt. „Szkoły równych szans –wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz” NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano ofertę.
Opublikował: