Urząd

ogloszenia

Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni...

Data publikacji: 
środa, 23 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Wójt Gminy Przywidz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.11.2013r. do dnia 7.11.2013r. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013r. r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: turystyka@przywidz.pl, tradycyjnej: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Kłęk, Sekretarz Gminy
Odniesienie: 
Opublikował: