Urząd

ogloszenia

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Kompetentny Przywidz" Prioryte...

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Października, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Kompetentny Przywidz" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie: 9.6 "Upowszechnienie uczenia się dorosłych" Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Opublikował: