Urząd

ogloszenia

Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Sprzątamy azbest z terenu gminy Przywidz”...

Data publikacji: 
piątek, 15 Listopada, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Sprzątamy azbest z terenu gminy Przywidz”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.