Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2022-12-30 Ogłoszenie o przetargu – Huta Dolna Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Huta Dolna
2022-12-30 Ogłoszenie o przetargu – Sucha Huta Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sucha Huta
2022-12-30 Ogłoszenie o przetargu – Sucha Huta Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sucha Huta
2022-12-30 Ogłoszenie o przetargu – Trzepowo Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Trzepowo
2022-12-30 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioroweg Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego tran...
2022-12-15 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych
2022-12-15 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Przywidz Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjne...
2022-12-15 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Przywidz Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z t...
2022-12-15 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na odbiorze Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przekazywaniu do uni...
2022-12-02 Zapytanie ofertowe - Kompleksowa obsługa bankowa Zapytanie ofertoweGmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:Kompleksową obsługę bank...

Strony