Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2019-10-18 Zapytanie Ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminych Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg Gm...
2019-09-04 Postanowienie Na podstawie art.61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjne...
2019-09-03 Ogłoszenie o przetargu Działka 59/1 Pomlewo
2019-09-02 Ogłoszenie o przetargu Działka 31 Sucha Huta
2019-08-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
2019-08-13 Zapytanie ofertowe - Remont / wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Przywidzu Urząd Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na:Na remont / wymi...
2019-08-06 Ogłoszenie o przetargu Działki 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka
2019-07-18 Ogłoszenie o przetargu Działki 61/5, 60/1 i 59/1 Pomlewo
2019-07-12 Zapytanie ofertowe Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego wodociągu na odcinku ok. 2200 mb. między m...
2019-07-11 Zapytanie ofertowe - Dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora projektu "Utworzenia Klubu Seniora "Przywidzki Łabędź+" (pr...

Strony