Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2019-05-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
2019-04-30 Zapytanie Ofertowe - Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 169025G ul. Szkolna Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 169025G ul. Szkolna, Pomlewo - Kozia...
2019-04-16 Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie:1. Aktualizac...
2019-04-16 Zapytanie ofertowe - Raprot z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2017-2018. Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie: 1. Raprotu z...
2019-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do lat 10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do lat 10
2019-04-09 działka 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka działka 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka
2019-03-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierrzawy na okres lat 5 Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho...
2019-03-12 ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przygotowania oraz dowóz własnym transportem w pojemnikach ...
2019-03-07 Ogłoszenie o przetargu działka 76/8, Nowa Wieś Przywidzka
2019-03-07 Zapytanie ofertowe świadczenie usługi przygotowania oraz dowóz własnym transportem w pojemnikach termoizolacyjnych lub ...

Strony