Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2021-04-09 Zapytanie ofertowe – bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych. Zapytanie ofertowe dotyczy bieżącego wykaszania traw na terenach rekreacyjnych w gminie Przywidz, zg...
2021-04-07 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiada...
2021-03-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
2021-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
2021-01-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
2021-01-15 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji technicznej Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na :Wykonanie dokumentacji...
2020-12-23 Zapytanie ofertowe - na usługę odbioru Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...
2020-12-21 Zapytanie Ofertowe - Świadczenie usług audytu wewnętrznego Zapytanie ofertowe na świadczenie sług audytu wewnętrznegoZamawiający, przeprowadzając postępowani...
2020-12-17 Zapytanie ofertowe - na usługę odławiania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przywidz w 2021 r. Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...
2020-12-17 Zapytanie ofertowe - wynajem i serwis kabin sanitarnych Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Strony