Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2020-12-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
2020-12-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszanka
2020-12-14 Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa Dostawa paliwa: olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95 i 98 dla Gminy Przywidz
2020-12-11 Zapytanie Ofertowe - usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usług w za...
2020-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Działka nr 201
2020-10-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowa Wieś Przywidzka
2020-10-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
2020-10-16 Zapytanie ofertowe - Zimowe utzrymanie dróg gminnych Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...
2020-10-07 Zapytanie Ofertowe - Utylizacja Azbestu Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na:1. wykonanie demontażu, tr...
2020-09-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Marszewska Góra Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Marszewska Góra

Strony