Urząd

podstrona

Plan Odnowy Miejscowości Przywidz

Plan Odnowy Miejscowości Przywidz powstał z inicjatywy mieszkańców wsi, którzy pragną, aby poprzez jego realizacje znikła wizja jej peryferyjności w oczach sąsiadów oraz osób ją odwiedzających, by poprawiła się jakość życia, pracy i wypoczynku jej mieszkańców.
Obecnie Przywidz posiada kilka istotnych miejsc wymagających pilnego zagospodarowania, podniesienia walorów estetycznych, użytkowych i rekreacyjnych m.in.: brzegi jeziora, gminne instytucje kultury, obiekty sportowe i inna lokalna infrastruktura podstawowa.
Niniejsze opracowanie dostosowuje w/w wieś do wymogów współczesności. Zawarto w nim pomysły, których realizacja pozwoli na poprawę wyglądu miejscowości jak również wpłynie na podniesienie standardu życia społeczności lokalnej, w tym zorganizowanie bezpiecznych "akwenów" spotkań, zabawy i rekreacji.

Uchwała Nr XXV/228/09 z dnia 16 marca 2009r.
Plan Odnowy Miejscowości Przywidz