Urząd

podstrona

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz
tel/fax: (58) 682-51-32

Kierownik GOPS - Katarzyna Mytych
nr tel. (58) 682-55-14
e-mail: gops@przywidz.pl

GOPS w Przywidzu jest czynny:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7.30 - 15.30
oraz w środy w godz. od 9.00 - 17.00

Wszystkie informacje dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  znajdują się na stronie internetowej GOPS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

 

ADRES:
ul. Główna 5,  Marszewska Góra,
83- 047 Przywidz
Telefon. 509 039 917  i 509 039 964

godziny otwarcia od 8,00 do 16,00

email: sds@przywidz.pl

Kierownik:  Anna Kolaska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze jest ośrodkiem wsparcia dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom rozpoczął swą działalność 22 stycznia 2008 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Przywidz. Funkcjonowanie domu określa statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok.
Najważniejszym założeniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem. Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, w którym uczestnicy uczą się samodzielnego funkcjonowania i poprawy jakości ich życia poprzez realizację różnego rodzaju treningów tj. trening higieniczny, budżetowy, kulinarny itp. Zadania placówki są realizowane adekwatnie do możliwości organizacyjnych i finansowych, jak również uwzględniają indywidualne możliwości funkcjonowania uczestników. Prowadzone są również zajęcia informatyczne, rehabilitacja ruchowa i zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Ośrodek działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę, gotową na wszelkie zmiany i innowacje, dobrze wyposażoną bazę terapeutyczną i rehabilitacyjną. Chcemy również zapobiegać wykluczeniu społecznemu naszych podopiecznych, dlatego organizujemy różnego rodzaju spotkania, wyjazdy, wycieczki w miejsca, w których nigdy nie byli.  Dojazd uczestników na zajęcia zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy lub uczestnicy mogą samodzielnie przychodzić na zajęcia.
W ostatnim czasie placówka uzyskała dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz brakującą część wyłożył Urząd Gminy w Przywidzu. Ośrodek został rozbudowany dostosowując się powierzchniowo do standardów obowiązujących według Rozporządzenia Ministra Pracy i Pracy z dnia 9 grudnia 2010r Dz. U. Nr. 238 poz. 1586.  rozpoczął  22 stycznia 2008 roku. Dom również w 2017 roku otrzymał dofinansowanie
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu na nowy samochód Typu Volkswagen Transporter zapewniający dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne.
Dom zapewnia usługi aktywizująco - wspomagające według obowiązujących standardów. Wspomaga rozwój uczestników w oparciu o ich indywidualne potrzeby i umiejętności.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki ma również zwrócenie uwagi na podmiotowość, godność oraz wyrównywanie szans uczestników domu. Wszyscy uczestnicy wraz z personelem powinni tworzyć w placówce społeczność terapeutyczną.