Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Pozyskane środki 2020

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Przywidz. 

 

Podpisanie umowy nastąpiło w ubiegłym tygodniu w gościnnych Kartuzach.

Umowa podpisana w obecności wicemarszałka UM WP pana Leszka Bonna.

Środki zostaną przeznaczone na remont nawierzchni w miejscowości Ząbrsko Górne.

 

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – podpisanie umowy

 

 

Dnia 10.06.2020r. w Urzędzie Gminy Przywidz została podpisana umowa na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szkolnej w Pomlewie.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 730 m.b. i szerokości 2,5m
wykonana będzie z kostki betonowej,

a poprowadzona od ul. Wiejskiej do ul. Leśników

Kwota dofinansowania to 281.913,00 zł!

Udział finansowy Urzędu Gminy Przywidz wynosi 161.137,84 zł.

W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski,

a także Skarbnik Gminy Barbara Borowska, ze strony Zarządu Województwa

Pomorskiego Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski.

 

Jest dofinansowanie na przebudowę dróg!

 

16 kwietnia odebraliśmy bardzo dobrą wiadomość. Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę

ul. Słonecznej, ul. Leśnej i ul. Skarpowej w Przywidzu. Dofinansowanie to ponad 800 tys. zł a wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 1,6 mln zł. W ramach zadania ulice zyskają nawierzchnie z kostki betonowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Inwestycja powinna być zrealizowana jeszcze w 2020 r.