Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Pozyskane środki w 2019

 

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz”

Dofinansowanie przeznaczone jest na szeroki zakres wsparcia, które obejmować będzie zwiększenie udziału  liczby dzieci w edukacji przedszkolnej w OWP Przywidz, stworzenie warunków umożliwiających całościowy rozwój dzieci w wyniku dostosowania bazy dydaktycznej (adaptacja i wyposażenie pomieszczeń), wyrównanie deficytów, nabycie kompetencji kluczowych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności przedszkolaków na zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, a także  doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w ICT.

 

 

Wartość projektu:  878 467,50 zł                  

Dofinansowanie projektu  z UE: 746 697,37 zł