Urząd

podstrona

Projekt pn. „Aktywny Maluch – montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych nad Jeziorem Przywidzkim”

 

Wniosek  został złożony przez Urząd Gminy w Przywidzu.

Wartość całkowita projektu:  36 000 zł

Wartość dofinansowania:  24 800 zł (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” )

Realizacja powyższego działania ma wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych nad jeziorem przywidzkim oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Projekt został pomyślnie zakończony  we wrześniu  2014r.

 


Informacje źródłowe:  Anna Lis-Dąbkowska
Opracowanie:  Aleksandra Ciecholewska

Dokumenty: