Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Projekt Żeglarski

Szkoły Podstawowe w Przywidzu, Trzepowie i Pomlewie w bieżącym i następnym roku szkolnym organizują projekt edukacyjny o tematyce morskiej i żeglarskiej pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”.

Realizacja zaplanowanych działań będzie się odbywać w podziale na zajęcia teoretyczne metodą projektu – odbywające się stacjonarnie w szkole oraz warsztaty praktyczne, które zostaną zrealizowane w przystani w Kolbudach. Termin realizacji do 30.06.2023 r.

W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną następujące edukacyjne zajęcia pozalekcyjne o tematyce żeglarskiej przygotowujące do praktycznych zajęć żeglarskich:

Żeglarstwo dla bystrzaków  

Elementarz żeglarski – od obserwacji do reakcji

Język ludzi morza – jak komunikować się na morzu

Vademecum nawigatora

Astronawigacja krok po kroku

Survival żeglarza, czyli terenowe zabawy nawigacyjne

Żeglarstwo turystyczne – poznaj jeziora i rzeki w Gminie Kolbudy

Bezpieczni na wodzie 

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Najważniejszym i jednocześnie najbardziej atrakcyjnym elementem projektu są praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów żeglarstwa. Zostaną zrealizowane na przystani w Kolbudach w wymiarze 24 godzin. Realizowane będą
w weekendy w miesiącach kwiecień – czerwiec 2023 r.

Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie obóz żeglarski w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, wycieczka do Oceanarium oraz rejs statkiem w Gdyni połączony ze zwiedzaniem portu. Dodatkową atrakcją projektu będą regaty wraz z festiwalem muzyki szanty.

AHOJ, PRZYGODO !!!