Wydarzenia

 • Dane: 2020-04-01
  Dzięki uprzejmości Przyjaciół z Trąbek Wielkich Urząd Gminy zakupił kolejną partie materiałów przeznaczonych na maski ochronne.
 • Dane: 2020-04-05
  Konkurs "...gdy wirus zaraża...narysuj kucharza" W tak trudnym okresie dla nas wszystkich, chcemy trochę umilić czas dzieciom oraz młodzieży
 • Dane: 2020-03-20
  Kupienie płynu do dezynfekcji niemal graniczy już z cudem, a oprócz mycia rąk, dezynfekcja jest bardzo istotna !
 • Dane: 2020-03-18
  Jedna z propozycji spędzania czasu w domu to obejrzenie ciekawych propozycji filmowych. Te zaprezentował nam Klub filmowy

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Przebieg prac modernizacyjnych


Kontynuowany jest unijny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”. Z końcem listopada zostały wykonane i odebrane kluczowe elementy projektu, tj. główna arteria doprowadzająca ścieki z Przywidza do nowo budowanej oczyszczalni ścieków, łącznie z zaawansowaną technologicznie tzw. półsuchą przepompownią ścieków przy ul. Jesionowej, która stanie się największą i najważniejszą przepompownią w całej gminie.

Również w listopadzie zakończyły się prace związane z budową kanalizacji na odcinku Huta Dolna – Pomlewo. Całkowity koszt tej części projektu to 4 mln. zł. Zadanie również jest współfinansowane ze środków UE (ok. 47%). Pozostała część finansowana jest w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych Gminy Przywidz.

 

Trwają także prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym. Zasypano fundamenty głównych reaktorów i zabezpieczono je na zimę.

Z powodu bardzo dużych opóźnień w realizacji budowy oczyszczalni ścieków oraz problemów z płatnościami podwykonawcom gmina Przywidz zmuszona była odstąpić od umowy z generalnym wykonawcą  na wykonawstwo. W listopadzie została opracowana dokumentacja przetargowa na dokończenie naszej oczyszczalni. Stan zaawansowania budowy to ok 50%. Wszystkie główne elementy konstrukcyjne zostały wykonane oraz dostarczono ok. 80% urządzeń technologicznych.  Planowe oddanie oczyszczalni do użytku przypada na 2020r.

 

W połowie miesiąca listopada uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków. Droga wykonana jest na nasypie wraz z przepustem na rzece Wietcisie. Zakończona jest pętlą do zawracania i miejscem dla samochodów asenizacyjnych, zrzucających ścieki do oczyszczalni.